Kalender

Denna webbplats har upphört.
Avesta församling har gått samman med
Grytnäs.
Välkommen till
svenskakyrkan.se/avesta-grytnas

 

Vill du ha kontakt med
Svenska kyrkan i Avesta Grytnäs?

Skicka e-post till
avesta-grytnas.pastorat@svenskakyrkan.se
eller
ring till församlingsexpeditionen på tel
0226-46 47 00


Med anledning av omorganisation och bildandet av det nya pastoratet så kommer uppdatering av den här hemsidan att vara begränsad, webbplatsen kommer att bytas ut mot en annan under första kvartalet av 2014. Information om den nya webbplatsen samt adressen dit kommer att finnas här så fort det är klart!
För aktuell information om vad som händer i pastoratet hänvisar vi till Svenska kyrkans annonssida i Annonsbladet alternativt att Ni tar kontakt med församlingsexpedition (se information nedan).
Tack för Ert överseende!
//Kansliet, Avesta Grytnäs pastorat


Församlingsexpeditionen har flyttat från Avesta församlingsgård
till Grytnäs församlingshem på Get Johannas väg 2.
Vi har öppet måndag, tisdag, torsdag och fredag 9.30-12.00, 13-15.
Onsdag 13.00-15.00.
Du kan antingen besöka oss eller ringa på tel: 671 40

Kyrkoherde Madeleine Ingmarstedt träffas enligt överenskommelse i både Avesta och Grytnäs,
du når kyrkoherden på tel: 070-243 99 50            

Välkommen till Avesta-Grytnäs pastorat!

Observera! Vi har fått ny postadress
Avesta-Grytnäs pastorat, Get Johannas väg 2, 774 61 Avesta- Vi är med där människor finns -

Vi hälsar er varmt välkommna till Avesta-Grytnäs pastorat och dess aktiviteter, möten och samtal, som förutom gudstjänster
och förrättningar har en bred verksamhet. Vårt pastorat är öppet för alla!

Vi är ett levande aktiv pastorat mitt i samhället med en viktig funktion där vi möter människors behov genom livets
skeende.

Vi försöker vara där du är. Vi stödjer många verksamheter och projekt inom kommunen.
Vigsel och dop kan både ske i kyrkan, församlingsgården eller där du vill, i hemmet, eller annan vacker betydande plats.

I Avesta-Grytnäs pastorat vill vi att människor ska kunna vara med och påverka så väl vår verksamhet som förbättringar.

Madeleine Ingmarstedt, Kyrkoherde


 

 

Cookies