Kontakt

På Avesta Församlings pastorsexpedition
sköter du om både traditionella pastorsexpeditionsärenden,
men också de ärenden som gäller kyrkogården.
Kyrkogårds- och pastorsexpeditionen är en enhet och
alla ärenden sköts från Församlingsgården.


Öppetider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 9.30-12.00
Onsdag stängt

Adress

Avesta Församling
Bruksgatan 1
774 31 Avesta

Telefon: 0226-504 45
Fax: 0226-542 10
E-post: avesta.forsamling@svenskakyrkan.se

Mitt namn
Min e-post
Mitt telefonnummer
Mottagare
Ämne på ärende
Meddelande

Cookies