Personal -  Kyrkoråd -    

Personal
Inga Lundrgren-Mähler, diakon, sjukhusdiakon


Kerstin Berglund, diakon (Avesta-Grytnäs)


• Visa all personal


• Assistent


• Barnledare


• Diakon


• Församlingspedagog


• Kanslist


• Kyrkogårds- och fastighetschef


• Musiker


• Präst


• Vaktmästare
Cookies