Konfirmand
OBS! Konfirmandinfoträffen är i AVESTA församlingsgård kl 18.00 den 6 november! Ursäkta missen i brevet!

Ett nytt konfirmandår är på väg! Just nu tar vi emot anmälningar till konfirmandgrupperna. Det är också möjligt att anmäla egna förslag på temagrupper innom konfirmationen, tex någon idrott, dans eller kanske fiske. Kolla med kompisarna. Är vi bara tillräckligt många försöker vi fixa en grupp.


Att vara konfirmand kan betyda något långt efter tiden som konfirmand. Du kanske inte tror det, men för de allra flesta som väljer att vara konfirmander är det något som de aldrig glömmer. Undersökningar visar att bortemot 90% blev glatt överraskade över hur bra det var.
Som konfirmand i Avesta-Grytnäs kommer du att få möjligheter som kan vara svåra att få annars. Möjligheter till att lära känna nya människor, göra aktiviteter som du kanske inte skulle ha testat annars. Vi kommer att prata om saker som är viktiga. Vi kommer att prata om utveckling, om liv och död. Vi kommer att fundera över tro, om hopp och varför det kan vara viktigt.
Som konfirmand kommer du att få vara med om en annorlunda inre (och yttre) resa. Det kostar inget och du behöver inte lova något. Anmäl dig till konfirmation, testa hur det är och om det är så att det passar dig så blir du också konfirmerad.

Inför 2014 bjuder vi in till flera olika grupper. Vi kommer som vanligt att ha Siciliengrupper, en med huvudläger i Juni och konfirmation i Juli (JUNI-JULI) och en med huvudläger och konfirmation i Augusti (AUGUSTI). Förrutom Siciliengrupperna bjuder vi in till en Äventyrsgrupp, en Ridkonfirmandgrupp och en Helggrupp. Äventyrsgruppen kommer att testa olika saker, ska man våga allt? Ska man ställa upp på vad som hellst? Vi ska testa våra gränser med hjälp av höghöjdsbanor, dykning och kanske avsluta med ett fallskärmshopp... Ridkonfirmanderna är i samarbete med Hedemora-Garpenbergsförsamling. Det är för dig som är intresserad och kan en del om hästar och ridning. Du kommer att umgås mycket med hästar och utvecklas som ryttare och hästperson. Helggruppen är en grupp som kommer att vara mer på hemmaplan. Vi kommer att jobba mycket med skapande, musik och en del drama.  Sen finns det också möjlighet för dig som konfirmand att starta en egen grupp. Kanske det handlar om att dansa, fiska eller bygga en epa. Kolla om du har några kompisar som vill vara med. Blir ni bara ett gäng så kör vi!

Det är lite olika som gäller för grupperna. Sicilien och Helggrupperna är från åk 7-9. Äventyr och ridning är för åk 8-9.
Vad det gäller kostnader har vi genom åren tagit in pengar för kostnaderna för ett studiebesök på Etna. Hur det blir med det kommer vi att berätta på informationsmötet den 6 november i Avesta församlingsgård kl 18.00. Där kommer vi också att berätta hur det är med avgifter för ridgruppen. Helg och Äventyr är utan kostnad. OM någon kostnad skulle vara ett problem så löser vi det. Ingen behöver tacka nej till konfirmation av ekonomiska skäl!

Kort och gott, följande grupper bjuder vi in till:
ÄVENTYR
RIDNING
Sicilienn JUNI-JULI
Sicilien AUGUSTI
HELGKONF

Hoppas att något av alternativen ska vara intressanta.


I teamet som jobbar med konfirmander ingår:
Johan Jernberg, Församlingspedagog
Ingrid Eklund, Konfirmandpräst
Wojje, Församlingspedagog
 
Vill du veta mer om Avesta-Grytnäs konfirmandverksamhet, är du välkommen att kontakta mig, Johan Jernberg, församlingspedagog. Tele 070-347 25 35 eller via mail, johan.jernberg@avestaforsamling.se.


Cookies