Varför vara medlem?

Svenska Kyrkan erbjuder möjlighet till att vara med i gemenskap. Det finns många olika gemenskaper som mynnar ut i en, i gudstjänsten. Det finns möjlighet för individen att vara med och ta ansvar och påverka församlingen.
Mycket av Svenska Kyrkans verksamhet går ut på att vara på de svagas och utsattas sida, att ge en röst och ett sammanhang till alla människor.
Vid olika tidpunkter i livet har kanske du själv behov av kyrkans verksamhet eller omsorg, vid andra är det någon annan som får hjälp tack vare ditt medlemskap. Anledningarna till medlemskap är många, här nedan följer några av dem.

Livets stora händelser
Precis som Gud har lovat att vara närvarande i livets alla delar, vill Svenska Kyrkan i Avesta finnas närvarande i såväl vardag som i högtid.
Vi människor har behov av riter och att uppmärksamma högtider.
Vi har lång erfarenhet av att svara upp mot många av dessa ”behov”. Genom dopet markeras inte bara Guds kravlösa kärlek till barnet utan också att det har kommit en ny fantastisk och unik människa till familjen. I samband med konfirmationen erbjuds ungdomar möjlighet att tillsammans med andra brottas med frågor som rör livet och vuxenblivandet, vem man är och vad man tror på.
I vigseln eller i välsignelsen manifesteras kärleken till den man älskar och i samband med begravningen får man ta farväl av den anhöriga eller till den vän som gått bort.
Alla dessa tillfällen markerar en övergång till något nytt och då är det naturligt att kyrkan finns med.

Solidaritet
Svenska Kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur väl ställt man har det. I församlingen finns ett omfattande engagemang för socialt arbete. Vi finns med i många olika sammanhang, på skola och på lasarett, i hem och på stan, för ensamma och för de som vill ha själavård.
Svenska Kyrkan ger alltid en möjlighet att få tala med någon.

Svenska Kyrkan är större än Avesta Församling, Västerås stift och Sverige. Svenska Kyrkan finns i olika sammanhang även utomlands. Det finns utlandsförsamlingar till stöd för studenter, turister och bofasta utlandssvenskar. Genom ditt medlemskap bidrar du till att både du själv och andra kan ta del av detta arbete.
Svenska Kyrkan arbetar också för en bättre och rättvisare värld. Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission är två organisationer som jobbar med att göra världen till en bättre plats för de som har det sämst.

Barn och Ungdomar
”Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in”, säger Jesus. Jesus tyckte inte bara att barnen var viktiga och värdefulla, utan också att de var förebilder för vuxna.
Svenska Kyrkan sätter barnet i främsta rummet, en stor del av Avesta församlings verksamhet går till barn, ungdomar och unga vuxna. Barn är självständiga personer och måste därför få möjlighet att uttrycka sin tro på sina egna villkor. De upplevelser som barnen får i församlingens verksamhet har stor betydelse för hela livet.

I Svenska Kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande, utveckling och för att ge dem trygghet. Sammanlagt 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter. Det kan vara babysång, miniorer, juniorer, barnkörer, barntimmar, Svenska Kyrkans Unga eller konfirmandassistenter. Dessutom konfirmeras nästan 50 000 tonåringar om året i Sverige. Varje år görs ca 2 miljoner besök i den öppna verksamheten, öppen förskola, skolbesök i kyrkan med mera. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bidrar till att många barn och ungdomar får meningsfulla sysslor i sina liv.

Kultur, musik och körer
Svenska kyrkan är en av de största kulturinstitutionerna i samhället. Med våra många kyrkorum är Svenska kyrkan en omistlig del av vårt gemensamma kulturarv. Valven, konsten och kyrkogårdarna bjuder besökaren på rika kulturupplevelser på de mest oväntade platserna i landet. Avesta kyrka med sin intressanta arkitektur är inget undantag.
En viktig uppgift är att hålla kyrkan öppen, både för de som bor här i Avesta och för de som turistar.
I Svenska kyrkan kan du också utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i någon av församlingens körer (se länken musikverksamhet till vänster), spela instrument eller gå på koncert. Kyrkorummen är ett av de viktigaste musikscenerna i Sverige och du har alltid möjlighet att delta. I Avesta församling finns plats för all typ av musik.

Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av levande musik. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.

"Kyrkobyggnaderna
Över hela Sverige finns närmare 3400 kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till Svenska kyrkan. Alla dessa byggnader ser olika ut. De allra flesta används för sitt ursprungssyfte –att vara ett gudstjänstrum. Kyrkobyggnaden är en del av församlingens och landets historia. Att gå på vandring i ett kyrkorum eller olika kyrkorum, är att förflytta sig genom den kristna traditionen, att röra sig genom olika tider. Kyrkobyggnaderna är fulla av historia. Ta gärna en tur och jämför kommunens olika kyrkor!
På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är också uppskattad av många som den tysta avskilda platsen för egna tankar. Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till vårdandet av landets kyrkor och möjligheterna att hålla dem öppna.

Olyckor, kriser och katastrofer
Möjligheterna för Svenska kyrkan att finnas där behoven finns är stora. Verksamhet finns över hela landet och dessutom på många platser runt om i världen. Efter tsunamin i Asien i december 2004 deltog Svenska kyrkan aktivt i krisarbetet både lokalt och hemma i Sverige.
Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Tack vare att Svenska kyrkan finn i hela landet kan hjälpen vara snabbt på plats. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en viktig plats för tankar och en mötesplats för sörjande.
Avesta församling är med i kommunens krisberedskap som heter POSOM.

En plats för eftertanke
Kanske känner du en längtan inom dig efter något mer än vardagen? En förhoppning om att det ska finnas en djupare mening i allt?
Avesta församling vill ge rum för möten med Gud, vi vill ge plats för eftertanke, tro och engagemang. Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Vi vill erbjuda sammanhang där vi kan träffas och möta Gud, en Gud som befriar och bär.


Cookies