Hur blir man medlem?
Du blir medlem i Svenska kyrkan genom dopet.
Du kan också bli medlem i kyrkan i avvaktan på dop eller,
om du döpts i ett annat kristet samfund, genom anmälan.
Vill du bli medlem i Svenska kyrkan tar du kontakt med den församling där du bor.
Detta gäller både om du inte tidigare varit medlem och om du vill bli medlem igen.

Vill du att ditt barn ska bli medlem i Svenska kyrkan kontaktar du
som vårdnadsinnehavare Catrine på pastorsexpeditionen tele 0226-504 45..
Är barnet över tolv år ska barnet själv ge sitt samtycke.

De flesta blir medlemmar i Svenska kyrkan genom dopet.
Du kan också bli medlem i avvaktan på dop.
Om du är döpt i ett annat kristet trossamfund är du också
välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan.
Något nytt dop behövs inte.
Kontakta pastorsexpedetionen för mer information.

Cookies