Diakoni

Diakoni

Ordet diakoni kommer från det grekiska ordet diakonos som betyder tjänare och 
omnämns redan i nya testamentet. Diakoni kan sägas vara kristen tro i handling.
Att bry sig om sina medmänniskors sociala situation. Precis som Jesus mötte sina medmänniskor som tjänare
så ska vi möta människor med respekt och ödmjukhet

Vi som arbetar i diakonin har tystnadsplikt och för inga journalhandlingar.
Vi erbjuder enskilda samtal, hembesök, gruppsamtal, och utbildningar för arbetsplatser inom vård och omsorg.

Vi erbjuder även stödsamtal i grupp eller enskilt till den som mist en nära anhörig. En gång per månad inbjuder vi dem som deltagit i våra samtalsgrupper, till en enkel samvaro, kallad Café Koppen.

Vi samverkar också med Avesta kommuns Stöd- och Omsorgsenhet, Familjecentrum och Anhörigcentrum. Och vi deltar även i nattvandringar och gör skolbesök.

I Avesta församling finns också LINUS barnstöd/Avesta genom ett nära samarbete med Grytnäs församling, By och Folkärna församlingar, Avesta kommuns socialtjänst, skolor och andra sociala aktörer i Avesta med omkringliggande kommuner. Vill du veta mer, se www.grytnasforsamling.se (under fliken BARN)

Inom diakonin ryms även Svenska kyrkans internationella arbete, där vi samlar in pengar under Julkampanjen, som ligger mellan 1:a Advent och Trettondagen och till Fastekampanjen, som ligger mellan Fastlagssöndagen och Palmsöndagen. Pengarna samlas in genom olika utåtriktade aktiviteter såsom: musikcaféer, lotterier och bössinsamlingar. Gåvorna går oavkortat till olika, av Västerås stift, utvalda biståndsprojekt utanför Europa.
Varje tisdag råder full aktivitet i systugan. Där tillverkar Biståndsgruppen, som ingår i Svenska kyrkans internationella arbete, fina babypaket. De innehåller bland annat fleecefiltar, fasta babytvålar, varma stickade mössor, tröjor och små skjortor. I babypaketen ligger också skänkta babykläder. Är du intresserad att bidra med något eller själv vara med och sy eller sticka hör av dig till pastorsexp. Avesta församling på tel. 0226-504 45
  
Församlingen har även en Snickeboa, vilken är vilande under vinterhalvåret.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något och genom församlingens frivilliga medarbetare kan den diakonala verksamheten växa. 

För mer info kontakta:
diakon Inga Lundgren Mähler 0226-545 90 eller 070-2010740
diakon Kerstin Berglund 0226- 671 44 eller 070-424 81 05

 


Cookies