Frivilliggrupper

Det finns många frivilliga i den verksamhet som bedrivs i Avesta församling. Det är konfirmandassistenter, kyrkvärdar, körsångare, besöksgruppen och många fler. Utan alla de som gör en insats på sin fritid skulle verksamhetsutbudet minska radikalt i församlingen.

kanske har du hamnat på denna sida för att du skulle vilja göra något för någon annan. Nedan följer några exempel på vad som gör i församlingen just nu.

Konfirmandassistenter:
Ungdommar som själva konfirmerat sig och stannat för att göra en insats i någon av de konfirmandgrupper som finns.
Ansvarig: Johan Jernberg

"Besöksgruppen"
"Besöksgruppen" är några som besöker äldre och är med och uppvaktar församlingsbor på högtidsdagar. Den är också verksam på tex lassarettet, när det gäller besök andakter.

Biståndsgruppen
Packar och syr startpaket till nyblivna mödrar i Angola.

Kyrkvärdar & gudstjänstvärdar
I varje gudstjänst finns kyrkvärdar och/eller gudstjänstvärdar. De har en uppgift att vara värdar för gudstjänsten, att guida besökarna genom litturgin. Vara välkomnande och att sköta vissa moment i gudstjänsten. Textläsningar, böner och att ta upp kollekt är exempel på uppgifter.

Syföreningen
Syföreningen träffas varje tisdag i församlingsgården. Förrutom att vara en samlingsplats, anordnar syföreningen varje år en auktion, där pengarna går till biståndsarbete via svenska kyrkans internationella arbete.

Saknar du något område där just du skulle vilja vara engagerad? ta kontakt med pastorsexpedetionen, så får Du hjälp att komma i kontakt med rätt person.


Cookies