Befrielseteologi
Avesta församling har i omgångar haft en bibelstudiegrupp som arbetet med en befrielseteologisk metod. Just nu är det inte klart när nästa grupp kommer att starta. Nedan beskrivs de befrielseteologiska metoden.
 
Så här är träffarna upplagda.
Vi kommer att träffas fem söndagar. Vi träffas mellan 16.30 och 18.00 varannan söndag.
Vi kommer att reflektera utifrån den befrielseteologiska metoden. Det betyder i grund att du inte behöver andra bakgrundskunskaper än de som ditt liv har gett dig.
Vi kommer att läsa bibeltexter och använda vår gemensamma kunskap i vårt reflekterande över texten.
 
Metoden är relativt enkel, den bygger på att vi läser en text utifrån ett tema som vi bestämt på första träffen. Vi funderar över hur samhället var på den tiden som texten utspelar sig. Efter att ha ritat upp dåtiden förflyttar vi oss till nutid, hur faller bibeltexten in idag? Betyder det något idag? Uppmanas vi att göra något?
Utfallet kommer givetvis att bero på gruppen som träffas.
Befrielseteologi kommer att passa dig som:
                      -har åsikter om samhället
                      -är öppen för andras åsikter
                      -vill förändring
                      -är intresserad av att ta reda på vad bibeln har att säga om livet.
 
Vi har en del intresseanmälningar till nästa  grupp, men vi behöver vara fler. Skicka in en intresseanmälan, så hör jag av mig när vi är tillräckligt många.
 
Frågor & anmälan? Ring Johan Jernberg 070-347 25 35 eller maila johan.jernberg@avestaforsamling.se

Cookies