Kyrkogård

Besöksadress
Kyrkogårdsförvaltningen

Älvbrovägen 11
774 35 AvestaKyrkogårds- och fasighetschef: Roland Hedberg 0226-569 67, 070-379 19 80
Vaktmästare: Lars-Anders Johansson, 070-337 63 68
Vaktmästare: Mikael Sjögren, 073-024 70 05

Administrationsärenden sköts ifrån
pastorsexpeditionen:

Kanslist: Catrine Andersson 0226-504 45
Kansliassistent: Jonas Höglund 0226-510 05 (vardagar 9.30 till 13.00), jonas.hoglund@avestaforsamling.se

Besöksadress:
Pastorsexpeditionen
Bruksgatan 1
774 31 Avesta

avesta.forsamling@svenskakyrkan.se

Cookies