Gravskötselavtal 2013

 Våra gravskötselavtal inför 2013.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Typ av gravskötsel   1 år löpande  
 
Liten gravskötsel:
 
Våren            6 penséer
Sommar         2 huvudväxter + 4 kantväxter
 
    
     700:-
 
 
  
 
Normal gravskötsel:
 
Våren            8 penséer
Sommar         3 huvudväxter + 6 kantväxter
 
 
     800:-
 
 
 
 
Stor gravskötsel:
 
Våren            10-12 penséer
Sommar         4 huvudväxter + 8 kantväxter
 
 
  1 000:-
 
 
 
 
Trimning och riktning
 
Gräset trimmas runt gravvård, gravvård riktas vid behov
 
 
    150:-
 
  
Ljuständning när ni önskar
1 flerdygnsljus
    100:-
    

 

 
 
                                 Inför hösten kan man komplettera med
                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
Ljung
 
2 st
 
     150:-
 
  
 
Vinterkrans
 
1 st
 
     200:-
 
  

 

 
 


Pastorsexpedetionen
Bruksgatan 1
774 31 Avesta

Tel. 0226-504 45
Fax. 0226-542 10
E-post:
avesta.forsamling@svenskakyrkan.se

Cookies