Musik -  Cantores -    



Cantores
På denna sida finns information för körsångare i Cantores!

OBS Ingen körövning vecka 9. Vi tar sportlovsledigt!

De körsångare i Cantores som önskar gå på konsert med The Real Group i Folkärna kyrka 18.30 tisdag den 29 april måste säja till/skriva upp sig/ före den 3 mars! Kören bjuder på biljetterna!

Årsmöte 12 mars. Det innebär vanlig körövning mellan 19-20, därefter årsmöte och förtäring:-)

 

Vi jubilerar i år; det är 75 år sedan Avesta kyrkokör bildades. På ett styrelsemöte beslutade vi att göra en konsert hösten 2014 med anledning av detta. Tanken är att göra en "återblick" och plocka sånger från repertoaren tillbaka i tiden! Det kan bli riktigt spännande. Så alla som har varit med ett tag, fundera på vad som skulle kunna vara med i en sådan historisk "tillbaka-blicks-konsert". 

 

Skriv in i era almanackor följande dagar:

Söndag 2 februari Kyndelsmässodagen, kl 18.00 i Grytnäs kyrka

Söndag 20 april Påskdagen kl 11.00 i Avesta kyrka

Söndag 11 maj Förklädd Gud i Grytnäs kyrka kl 18.00

Det kanske dyker upp fler tillfällen, men detta är vad som är bestämt i Avesta-Grytnäs "stora kalender" så här långt. Det ska bli roligt att träffas och komma igång igen!

 

Gott Nytt Körår önskar


Anna




Cookies